Početna » Katalog » Prijavljivanje


Učesnici u takmičenju mladih vodičamoraju biti stariji od 10 godina, a ne mogu biti stariji od 18 godina na dan takmičenja. Prijavu šalje roditelj, odnosno osoba koja ima zakonska prava i odgovornost za mladog vodiča

Prijava za psa

Državno Prvenstvo Šnaucera i Pinčera, 06/05/2023, Beograd (Beogradska Štark Arena)

Šnaucer Pinčer Platinum KUP, 07/05/2023, Beograd (Beogradska Štark Arena)

*  obavezno

Junior Handling

Ime mladog vodiča  
Rođen   obavezno (pr. 21/05/1970)
*  obavezno

Roditelj

Pol:   Muško    Žensko 
Ime:  
Prezime:  
Telefon:  
E-Mail adresa:  

Opcije

Uplatnica